Friday, October 16, 2015

"Kapag Sinabi Kong Mahal Kita" #OTWOLIgibNgPagibig

~~Heard on OTWOL Igib Ng Pagibig~~

(15/10/15)

(c) Juan Miguel Severo (Rico)


No comments:

Post a Comment